[Kacik absurdu im. Andrzeja Waligórskiego]


Docent BassetDwanaście prac Herkulesa MiziakaRycerzy Trzech
Piąty peronListy Pana MichałaPozostałe drobiazgi


Wielmożny Panie Hetmanie.

  Spieszę, by donieść o poczynaniach niejakiego atamana Kaszpi-
rowskiego, któren przybył tu, jako domniemywam, z poduszczenia 
Krymu, aby przeprowadzić rzekome seanse biogergene... bioergen-
gro... bioenergore... tepa... tfu!, jakieś oszustwa hipnotyzers-
kie. A to zapewne w celu osłabienia morale naszej bohatyrskiej
załogi. Na dowód zasię swych wątpliwych umiejętnościów przywiózł 
ze sobą domniemanych ozdrowieńców, a mianowicie Czukcza-niemowę, 
który po trzech posiedzeniach dalej nic nie mówi, ale za to za-
czął pisać, i to po francusku, co dziwne, ponieważ, nie znając 
onego języka, nie rozumie nic z tego, co napisze. Przywiózł rów-
nież pana Boskiego, tatusia Zosi Boskiej, któremu po zahipnotyzo-
waniu cofnęły się nieoczekiwanie hemoroidy, z tym, że cofnęły mu
się zbyt głęboko, bo aż do gardła, nie muszę przeto tłumaczyć ja-
kowe dźwięki wydaje ów nieszczęsny rycerz, gdy chce co powie-
dzieć. Zebraliśmy się tedy we chreptiowskiej świetlicy, a pan 
Kaszpirowski wezwał chorych, aby natychmiast wyzdrowieli. Poczem 
wyładował w nich swą energię, ale niestety niecelnie, przypusz-
czalnie trafiając o jedno miejsce za bardzo w lewo, gdyż Józwa 
Butrym bez Nogi nie odzyskał tejże nogi, która natomiast wyrosła 
jako trzecia siedzącemu obok staremu Nowowiejskiemu, czekającemu 
na zrośnięcie się gardła poderżniętego swego czasu przez Azję Tu-
chajbejowicza. Aliści moc przeznaczona na to zrośnięcie poszła
w kredens i rykoszetem trafiła w moją Baśkę, której rzeczywiście 
natychmiast zarosło, ale niestety nie gardło. Gdy zasię panu Mu-
szalskiemu coś urwało jajco, i przyfastrygowało je do nosa Ewce 
Nowowiejskiej, tedy nastąpiła okrutna panika, powstrzymana dopie-
ro przeze srogiego Luśnię, któren ze właściwym sobie profesjona-
lizmem, ucapiwszy onego czarodzieja za kark zasadził go na sztyw-
ny pal Azji, z którego ów nasłaniec ode trzech dni przemawia, 
w obronie wartościów humanitarnych, na szczęście cyrylicą, której 
prawie nikt nie rozumie.

               O których to wydarzeniach donosząc, 
              Jednocześnie czujności swoje deklaruję 
                    I kreślę się z poważaniem 
                      Pułkownik Wołodyjowski  
              Co mu może Kaszpirowski he, he, he...

Wpisał(-a): Aleksander Masłowski

<< Poprzedni odcinek | Następny odcinek>>

[ Autor ] | [ Liryka ] | [ Proza ] | [ Dźwięk ] | [ Słowo ] | [ Obraz ] | [ Podziękowania ]

[ Początek ]