[Kacik absurdu im. Andrzeja Waligórskiego]


Docent BassetDwanaście prac Herkulesa MiziakaRycerzy Trzech
Piąty peronListy Pana MichałaPozostałe drobiazgi


Pułkownik Michał Wołodyjowski
do
hetmana Jana Sobieskiego we Jaworowie,
obszar pojatłański,
główny sztab hetmański.

Szanowny Panie Hetmanie Janie

  Donoszę uprzejmie o sytuacyji w Pierwszym Pułku Semenów, we
skrócie PPS, pozostającym dotychczas pode komendą pana Motowidły.
Owoż od pewnego czasu do pewnego znaczenia doszedł tam rotmistrz
Lipski, chyba z Lipków się wywodzący i byłby się wzmógł ponad 
miarę, gdyby nie uczyniłby mu dywersyji pewien porucznik Ikono-
wicz, zwany tak ode ikony, którą rad wymachiwał, wołając przy 
tem, cytuję: 

"Gorze mnie, bracia, gorze i wam, 
W jedności zguba, w rozłamie chluba, 
Kto Lipskiego słucha, tego czart wyrucha.
Jam prawdziwy socjalista, 
chwała mi, chwała wieczysta"

i temu podobne hasła. Gdy wszelakoż częśc Semenów do siebie prze-
ciągnął, nazwał ich Rewolucyją Demokratyczną i sukcesem się rado-
wał, wtem znienacka jeden Grzegorz, taki zwinny jako węgorz, wy-
skoczywszy z flanki, utworzył frakcyję pode tytułem Tymczasowy 
Komitet Krajowy, do którego przeciągnął część młodzieży, a to 
dzięki hasłu:

"Każda PPS-ówa hoża 
Hejże do łoża Grzegorza". 

  Nóże się wtedy tworzyć insze apostazyje i dewiacje a asocjacy-
je. Stary warchoł, pan Zagłoba, zara dla niepoznaki nadał sobie 
tytuł VIP, czyli Bardzo Ważna Osoba, ale w miarę ponoszonych 
klęsk rezygnował z poszczególnych członów owego określenia, tak 
że w końcu podpisywał się jeno Osoba, a ode wczoraj już tylko 
Osóbka, z tym, że Morawski, jako iż rzekomo z Moraw się wywodzi, 
pode którym to pseudonimem okrzyknął PPS odrodzoną, ale w żadnym 
razie nie odmłodzoną, gdyż sami tam starcy, kombatanci znad Bos-
foru, większość z wapnia i fosforu, część z paraliżem zaworu. Tuż
za nim podskoczyli rzekomi Socjałdemokraci, tworząc swe własne
watahy i luźne kupy, a to esauł Kwaśniewski, któren ma na sztan-
darze wypisane: "Zawżdy u Kwacha znajdzie się flacha", jako też
wicefeldmarszałek Fiszbach z dewizą "Znać Fiszbachu po zapachu",
co nie ma sensu, ale brzmi bardzo wdzięcznie. Owoż wszystkie owe
ugrupowania zwołały były kongres zjednoczeniowy, skąd głośne
krzyki dochodzą, dym w niebo biją, a trupów pachołkowie co i raz
wynoszą, o czem z pełnym obiektywizmem donosząc, kreślę się z po-
ważaniem

           Michał Wołodyjowski, takoż były socjalista, 
                  Co jak śpi, to czasem śwista.

Wpisał(-a): Małgorzata "Zuzanka" Krzyżaniak

<< Poprzedni odcinek | Następny odcinek>>

[ Autor ] | [ Liryka ] | [ Proza ] | [ Dźwięk ] | [ Słowo ] | [ Obraz ] | [ Podziękowania ]

[ Początek ]