[Kacik absurdu im. Andrzeja Waligórskiego]


Docent BassetDwanaście prac Herkulesa MiziakaRycerzy Trzech
Piąty peronListy Pana MichałaPozostałe drobiazgi


Pułkownik Michał Wołodyjowski
Do Hetmana Jana Sobieskiego

  Wasia Miłosz... pardon, Wasza Miłość... (a co ja dziś robię 
takie czeskie błędy jak jaki Havel... Havel na Wawel, Jaruzel na
karuzel, a Lechu do śmiechu... No, ale ad rem) Spieszę donieść
Waszej hetmańskiej mości, iz ostatnimi czasy bardzo się tutaj 
zaktywizowało bywsze ziemiaństwo, a nawet powołało swą organiza-
cyję pode wodzą oczywiście starego warchoła, pana Zagłoby, któ-
ren oświadczył, iż został rozparcelowany po wojnie, szwedzkiej -
rzecz jasna - i wystąpił z żądaniem, aby mu była zwrócona Ruś 
Halicka, Prusy, Warmia, Pierwsza Armia, Szwajcaryja Kaszubska 
i Nadieżda Krupska, której złota statuja stała rzekomo przed jego
zamkiem marki Łucznik, gdy on jeszcze był porucznik. Zaraz też
zgłosił się pan Muszalski, któren z łuku dziwnie szyje, z tym, że
cięciwy nie myje, skutkiem czego wojsko twierdzi, iż Muszalski
strasznie śmierdzi, co jednakowoż każdemu wolno, zgodnie z kartą
praw człowieka i obywatela tyczącą również śmierdziela. Onże pan
Muszalski zgłosił się byłym Chorążym Postępu i Podstolczym
Królewskiego  Ustępu, któremu ponoć zabrana została Puszcza
Białowieska, Twierdza Kołobrzeska, Depresyja koło Pucka i Ordyna-
cja Krasucka, jak również stadnina, burdel i dwa kina, w tem jed-
no objazdowe. Tuż za nim wyskoczył z mordą ten młot Luśnia, cho-
ciaż wiadomo, że z chamów się wywodzi, ale dorobił był sobie po-
chodzenie szlacheckie, powiadając, iż jego mamusia została we
dworskich czworakach ustawiona na czworakach przeze gromadę no-
tabli, każden z kutasem przy szabli, a najbardziej przy niej bry-
kał jeden pyskaty klerykał, po czym ją zdeprawowano, zdetonowano
i zabetonowano, a co gorsza ustawiono przy niej na straży dwóch
uzbrojonych husarzy, ażeby strzegli dziecięcia już od momentu
poczęcia, w rezultacie czego narodził się właśnie srogi Luśnia,
pochodzący - jako twierdzi - od całej ówczesnej postępowej arys-
tokracji i, rzecz jasna, ode swej nieszczęsnej maci, wspomnianej
już Magdaleny Luśni, skąd też epizod ten nazwany został przeze
historyków spotkaniem w Magdalence. Że zasię owe rewindykacyjne
żądania przekroczyły już granice Rzeczypospolitej i sięgają z
jednej strony Londynu, a z drugiej Pekinu, przeto w trosce 
o ewan... ewen... ewentualność zatargów międzynarodowych proszę 
o wskazówki co do postepowania i składam wyrazy uznania,

          Michał Wołodyjowski, były Podkomorzy Żmudzki,
                 Co tam rządził siedząc w kucki.
                    Kasztelan hotelu Mariotta,
                     Któren ma tęgiego kota.
                   A Podpibięta to ciota i już.

Wpisał(-a): Małgorzata "Zuzanka" Krzyżaniak

<< Poprzedni odcinek | Następny odcinek>>

[ Autor ] | [ Liryka ] | [ Proza ] | [ Dźwięk ] | [ Słowo ] | [ Obraz ] | [ Podziękowania ]

[ Początek ]