[Kacik absurdu im. Andrzeja Waligórskiego]


Docent BassetDwanaście prac Herkulesa MiziakaRycerzy Trzech
Piąty peronListy Pana MichałaPozostałe drobiazgi


Pułkownik Michał Wołodyjowski
do
Pana Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Sobieskiego,
Jaworiw we lwowskoj obłasti

  Szanowny Panie Hetmanie,

  zgodnie z Pańskim rozkazaniem zarządziłem przekwalifikowanie 
się części tutejszej załogi na zawody cywilne, co z wielkim przy-
jęto aplauzem, a najwcześniej przebranżowił się pan Zagłoba, ot-
wierając pierwszą na Dzikich Polach giełdę, spekulującą różnemi 
akcjami. Zaraz też pan Motowidło przeznaczył był na sprzedaż ak-
cję żniwną, natomiast moja najukochańsza Basieńka wystawiła akcję
"W",  za  którą  wytargowała od pana Motowidły dwie akcje
odszczurzania, co bardzo korzystne. Zasię pan Muszalski postano-
wił zdobyć profesyję astronoma, w którym to celu obserwował przez 
swą nożycową lunetę firmament niebieski i nawet odkrył na nim 
nigdzie dotychczas nie notowaną czarną dziurę niezwykłych rozmia-
rów, które to znalezisko przyniosłoby mu zapewne sławę wiekopom-
ną, gdyby nie było się okazało, iż to ulubienica całej stanicy - 
- Horpyna - opalała się na dachu stodoły,czego jej natychmiast 
zakazałem ze względu na efekt cieplny, lukę ozonową i wydzielinę 
dwutlenków w atmosferze, gdy się jeździ na rowerze, po spożyciu 
samogonu, popędzonego z freonu. Natomiast gruby pan Nienaszyniec 
przystąpił do pracy nad dagerotypem natychmiastowego użytku, tako 
zwanym polaroidem, z tym, że niestety na wskutek omyłki drukar-
skiej we instrukcyji, zamiast polaroida uzyskał hemoroida, a i to 
samiczkę, której nikt nie chce wziąć do domu, chociaż wszyscy ni-
by to ślozy leją nade biedactwem. Ja sam zasię zająłem się histo-
rią i opublikowałem ankietę pod tytułem "Czy Polacy zajęli 
Kazachstan?", na co większość respondentów odpowiedziała, że 
w pewnym sensie i owszem, co dowodnie zaświadcza o względności 
rzeczy i zależności punktu widzenia od kierunku wywiezienia na 
mocy postanowienia wprawlienia. O który to sukcesach we transmu-
tacyji bywszych kadr wojskowych donosząc, jednocześnie pozostaję 
z należnym, acz cywilnym szacunkiem,

                       Michał Wołodyjowski,
                     uprzedni dowódca pułku,
                    z buławą w brązowym kółku.


Wpisał(-a): Małgorzata "Zuzanka" Krzyżaniak

<< Poprzedni odcinek | Następny odcinek>>

[ Autor ] | [ Liryka ] | [ Proza ] | [ Dźwięk ] | [ Słowo ] | [ Obraz ] | [ Podziękowania ]

[ Początek ]