[Kacik absurdu im. Andrzeja Waligórskiego]


Docent BassetDwanaście prac Herkulesa MiziakaRycerzy Trzech
Piąty peronListy Pana MichałaPozostałe drobiazgi


Pułkownik Michał Wołodyjowski
do
Hetmana Jana Sobieskiego
Przyszłego króla polskiego,
Co kiedyś Wiedeń wyzwoli,
Przez co Polskę stentegoli,
Gdyż Austria, wzrósłwszy w kondycję,
Zagrabi naszą Galicję.

  ...Ale sobie poprognozowałem, a teraz - ad rem. Szanowny Panie 
Hetmanie, z maksymalną przyjemnością donoszę o niezwykłym wzroś-
cie patriotyzmu wśród tutejszej załogi. Gdy bowiem pan Riter-
meisterlinkhaus, dowódca niemieckich linkhauzowych dragonów wyra-
ził się onegdaj we świetlicy, iż rzekomo jesteśmy narodem ogrom-
nie leniwym i migającym się ode wszelkiej pracy, tedy natychmiast 
poszczególne regimenty dały krzepki opór onej insynuacyji, a mia-
nowicie nasi polscy dragonowie tego młota, wachmistrza Srogiego 
Luśni, ogłosili głodówkę protestacyjną, dodajmy, że rotacyjną 
i że jedna ich połowa głodowała przeze dwie godziny, podczas gdy 
druga żarła, a następnie ta druga głodem się morzyła, a pierwsza 
konsumpowała. A medyk staniczny wszystkim mierzył ciśnienie, tem-
peraturę i poziom cukru w moczu. Zasię artylerzyści pana Ketlinga 
na znak protestu ostrzelali komendę masłem, a Semenowie pana 
Motowidły urządzili blokadę szos, a Lipkowie pana Melechowicza 
ruszyli na pielgrzynkę do Mekki i Medyki, a wolontariusze pana 
Zagłoby zorganizowali procesyję, a łucznicy pana Muszalskiego - 
- łańcuch czystych rąk, który się wszelakoż nie udał, gdyż tylko 
jeden pan Muszalski miał czyste ręce, a i to dlatego, iż kilka 
dni temu wpadł był po pijanemu do Dniestru. Nuże tedy tutejsze 
kobiety zwoływać się na nocne czuwanie, a czeladź pod Żmudzinem 
Piętką na kontemplatecyję, a chorągiew kozacka pana Nowowiejskie-
go juniora na medytacyję, która tem się ode kontemplacyji różni, 
że musi być odbywana w kuczki wedle metody Szin Taito, podczas 
gdy kontemplacyja wedle mantry odprawowana jest jako powszechnie 
wiadomo w luźnym zwisie nogami do góry. A pośród tego wszystkiego 
uwijał się zacny kapłan, ksiądz Kamiński i, obficie wszystko 
święcąc i wyrażając swą radość z tak drastycznego wzrostu moral-
ności, gdyż w samej rzeczy budujące to było widowisko i całkowi-
cie zaprzeczające kłamliwemu twierdzeniu pana Linkhausa, jako- 
byśmy byli kupą nierobów, szukających jeno pretekstu do szlachet-
nie uzasadnionego nieróbstwa. O czym, ze wzrastającym optymizmem 
donosząc, jednocześnie kreślę się z należytym poważaniem

                     Pułkownik Wołodyj Michał
                  Któren takoż nie w kij kichał
                   Lecz włączył się do protestu
                    z pomocą takiego, o, gestu
                         I o, takiego, o.


Wpisał(-a): Małgorzata "Zuzanka" Krzyżaniak

<< Poprzedni odcinek | Następny odcinek>>

[ Autor ] | [ Liryka ] | [ Proza ] | [ Dźwięk ] | [ Słowo ] | [ Obraz ] | [ Podziękowania ]

[ Początek ]